Kosten

Tijdens onze samenwerking rekenen wij een éémalig bedrag aan van € 50 voor administratie -en materiaalkosten. Sommige hospitalisatieverzekeringen komen hierin tussen. Dit bedrag dient bij de eerste consultatie betaald te worden, dit kan cash of via payconiq.

Verder werken we volgens de derdebetalersmethode, dit wil zeggen dat we de ziekenfondsen rechtstreeks aanspreken waardoor u niets hoeft voor te schieten. Wij zijn ook geconventioneerd, waardoor je ziekenfonds tussenkomt in het volledig bedrag van prenatale en postnatale opvolging.

Wij rekenen momenteel een kilometervergoeding aan.​ Dit bedrag hangt af van de zone waarin jullie wonen. Dit volledig bedrag kan teruggevorderd worden via een hospitalisatieverzekering.

Zones:

 • Zone 1 = € 5 per huisbezoek
  Londerzeel 1840 - Grimbergen 1850-1851-1852-1853 - Kapelle-op-den-Bos 1880 - Zemst 1980
 • Zone 1 = € 10
  Laken 1020 - Neder-over-Heembeek 1120 - Haren 1130 - Wemmel 1780 - Merchtem 1785 - Vilvoorde 1800 - Steenokkerzeel 1820 - Machelen 1830-1831 - Kampenhout 1910 - Zaventem 1930 - Hofstade 1981 - Elewijt/Weerde 1982 - Mechelen 2800-2811 - Willebroek 2830 - Puurs-Sint-Amands 2870

Wonen jullie in een betalende parkeerzone? Dan wordt per bezoek een forfaitair bedrag van €1 aangerekend.

De eerste 4 dagen na de geboorte van de baby komen wij standaard iedere dag langs, ook tijdens het weekend of op feestdagen. Indien u na de 5de dag nood heeft aan een consultatie in het weekend of op een feestdag wordt er een weekend-wachtvergoeding gevraagd van € 25 per consultatie.

Voor niet dringende zaken kan je ons het best via mail of telefonisch bereiken tussen 8u en 18u. In geval van nood beschikken wij over een wachtdienst en kan je ons 24/7 telefonisch contacteren op het nummer 02 616 14 50.

Heb je nog vragen of was er iets onduidelijk? Aarzel dan niet om ons een mailtje te sturen of ons telefonisch te contacteren, we beantwoorden jouw vragen met plezier!

Omwille van praktische redenen worden SMS-berichten, Whatsapp-berichten of berichten via andere kanalen niet beantwoord. 

Wij reserveren graag tijd, maar willen daarnaast mensen ook zo snel mogelijk verder helpen. Kan je niet op de afspraak zijn, dan horen wij dat graag tijdig opdat wij jouw afspraak aan iemand anders kunnen geven. Annuleren tot 24u op voorhand kost je niets, laat ons wel iets weten op ons algemeen nummer 02 616 14 50. Gebeurt dit niet of niet tijdig, dan wordt deze consultatie in rekening gebracht. Wij kunnen zeker begrijpen dat er soms sprake is van onvoorziene omstandigheden, je begrijpt vermoedelijk ook dat wij voor annulaties minder dan 24u vooraf, wel € 35 kunnen aanrekenen. 


Regio

Zemst - Zemst-Laar - Eppegem - Weerde - Elewijt - Hofstade - Mechelen - Steenokkerzeel - Melsbroek - Kampenhout - Zaventem - Vilvoorde - Machelen - Diegem - Haren - Evere - Neder-Over-Heembeek - Wemmel - Laken - Jette - Grimbergen - Strombeek-Bever - Beigem - Humbeek - Meise - Wolvertem - Imde - Meuzegem - Rossem - Nieuwenrode - Londerzeel - Malderen - Kapelle-op-den-bos - Willebroek - Puurs-Sint-Amands - Merchtem - Peizegem - ...

Staat uw woonplaats er niet tussen of woon je iets verder, geen probleem! Neem gerust contact op dan bekijken we de mogelijkheden. 


PRIVACYBELEID

Wettelijk kader

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG= Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

· Doel verwerking

Bij de opstart van uw medische opvolging vullen we samen een formulier in. Met dit formulier wensen wij uw toestemming te vragen om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in het kader van de begeleiding van uw zwangerschap/arbeid/bevalling/postpartum.
Het is met name de bedoeling om uw persoonsgegevens te verwerken teneinde een adequate zorgverlening te bieden in het kader van de begeleiding van uw zwangerschap/arbeid/ bevalling/postpartum en een adequate multidisciplinaire samenwerking te bereiken met andere collega-zorgverleners.

· Verwerkingsverantwoordelijke

Uw persoonsgegevens zullen steeds worden verwerkt onder onze verantwoordelijkheid zijnde, Oriana Koopmans en Debbie Knop, met praktijk te Humbeek en ondernemingsnummers 0677.514.514 en 0676.937.462 te bereiken via 02 616 14 50 en via info@vroedvrouwenpraktijkdebloesem.be.

· Rechten patiënte

 • U heeft, in het kader van de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in dat formulier, ten allen tijde recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien en om in voorkomend geval alle onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben, kosteloos te laten verbeteren. U kan vragen dat uw persoonsgegevens tijdelijk niet meer verder verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid van uw persoonsgegevens zijn gecontroleerd.
 • U heeft het recht een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen of om deze te laten overmaken aan een instelling/persoon van uw keuze, in een formaat dat toelaat om deze persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen.
 • Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier. Wettelijk gezien is er een verplichting om uw persoonsgegevens minimaal 20 jaar te bewaren. Indien blijkt dat de bewaring intussen niet meer nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier, dan zullen uw persoonsgegevens conform onze wettelijke verplichting nog wel worden bewaard, maar niet meer worden gebruikt voor deze doeleinden.
 • Indien u zou menen dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig en volgens de wettelijke vereisten zijn verwerkt, dan kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contactgegevens beschikbaar via: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Gelieve u in eerste instantie tot de verwerkingsverantwoordelijke te richten. Vaak zullen eventuele problemen/ misverstanden zo eenvoudig opgelost kunnen worden.
 • Indien u het formulier ondertekent, dan gaat u akkoord dat uw persoonsgegevens verwerkt worden met het oog op de doeleinden omschreven in dit formulier. U kan steeds uw toestemming intrekken door dit te melden aan de verwerkingsverantwoordelijke, via bovenvermelde gegevens, zonder dat u daartoe een reden moet opgeven.
 • Indien u uw toestemming intrekt, zal de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens niet verder gebruiken voor de doeleinden omschreven in dit formulier. De intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die reeds plaatsvonden vóór de intrekking van uw toestemming of van gegevensverwerkingen die zonder uw toestemming mogen worden uitgevoerd en de wettelijke bewaringsplicht.
 • Indien u besluit om te weigeren of om uw toestemming in te trekken, dan zal dit geen enkel nadeel met zich meebrengen voor uw huidige zorgverlening.

Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten, voor bijkomende vragen over uw rechten en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens (zoals privacybeleid), kan u zich richten tot bovenvermelde verwerkingsverantwoordelijken.